Kapitlen

Nedan följer en kortfattat beskrivning av varje kapitel. Varje kapitel är rikt illustrerad med fotografier.

Kapitel 1
Kan vi styra vädret?
Det inledande kapitlet handlar om hur människan länge har försökt att styra vädret. Mycket forskning har lagts på att få moln att regna på bestämda tider eller platser. Här beskrivs skillnaderna mellan klimat och väder. Och att klimatet har förändrats – samt vad det innebär för människan. Och vad vi kan göra.

Kapitel 2
Vart åker bajset när vi spolar?
Vi följer kisset och bajset ner i avloppsrören. Vad händer där? Och vart åker regnvattnet som samlas på gatan? Det berättas om alla steg som görs på reningsverken – och om både problem och möjligheter med slam och rester. Här berättas också om vad beteckningarna på brunnslocken står för – både vad vi tror och hur det egentligen är.

Kapitel 3
Ska vi äta spindlar och myror?
Vi är många på jorden som behöver mat. Och vi blir fler. Hur ska det gå till? Ska vi som i vissa länder äta gräshoppor? Här beskrivs olika sätt för att mätta fler munnar. Och här finns tips om vad vi alla kan göra för att hjälpa till.

Kapitel 4
Hur kan hus värmas av våra kroppar?
I kapitlet berättas om hur vi kan minska användningen av energi i våra hem och hus. Eftersom så mycket går att vinna. Massor av tips ges. Inga krångliga saker, mer vardagliga tips. Visste du till exempel att det oftast är bättre att diska i maskin än för hand?

Kapitel 5
Hur lång sladd behövs till en elbil?
Vi människor älskar att flytta och frakta saker. Och själva och all vår mat. Eller datorer, soffor och skolböcker. Men hur detta sker har betydelse för vår miljö. Här berättas om vad vi kan göra för att skona miljön, men också om att det behövs nya idéer från unga människor – från sådana som du som läser boken!

Kapitel 6
Hur kan en teve bli solglasögon?
Tänk om allt vi slänger gick att använda igen! Om telefoner och leksaker lagades istället för att kastas. Eller tänkt om sopor gick att göra om till något annat. Idag finns teknik för att ta hand om det mesta. Om vi vill. Idag kan faktiskt en gammal teve bli både solglasögon och lampor i hemmen. Följ vad som händer med kaviartuben!

Kapitel 7Vart rinner allt vatten?
Vatten är vår viktigaste mat. Därför finns ett kapitel om att allt liv på jorden behöver vatten för att överleva. Och att vi dricker samma vatten som vikingarna än gång gjorde! Här berättas om varför vi måste vara rädda om vattnet. Men också om saltet i Döda havet, hur mycket vatten det går åt för att tillverka ett par jeans och hur många sjöar det finns i De tusen sjöarnas land.

Kapitel 8
Varför blommar det i havet?
Här berättas om varför det blir algblomning. Vad den består av.  Och att det finns många olika typer av algblomningar, vissa som är mindre bra, andra som är vackra. Och att en val äter något så pyttelitet som djurplankton. Självklart berörs det som kallas för övergödning. Och dess orsaker.

Kapitel 9
Kan blommor prata?
Genom att härma blommornas sätt att varna varandra för insektsangrepp kan vi minska mängden gifter och bekämpningsmedel inom jordbruket. För blommor och växter kan prata med varandra. Här ges massor av bevis på det. I kapitlet berättas också hur forskare arbetar med till exempel äppelodlingar.

Visste du att...
… skrotade vindkraftverk återanvänds på lekplatser som tunnlar, labyrinter, torn och rutschbanor? Ur Miljöns Mysterier
Facebook

Facebook