Om boken

När jag tidigare arbetade med en lärobok om energi läste jag också igenom kommentarerna till läroplanen. Då fick jag klart för mig vilken oerhört viktigt ämne vatten är. Utan vatten ingen liv. Vatten påverkar allt, människor, växter och djur. Det är tillgången till vatten som styr om länder är rika eller fattiga. Vatten ger energi. Vatten transporterar saker.

Som författare och journalist är jag nyfiken av mig. Jag vill veta hur saker och ting funkar. Om det är krångligt vill jag bena ut allt för att verkligen förstå. Jag ville därför dyka in i ämnet och veta mer. Jag bestämde mig för att skriva en sjunde barnbokVattnets Mysterier. Nu är ju inte mysterieböckerna några läromedel i den bemärkelsen att de ska följa läroplanen eller vara pedagogiska. Själva idén är istället att de ska väcka nyfikenhet och inspirera till eget tänkande.

Bild på havsbotten med blått hav ovanför.
Foto: Noa

Därför har jag valt ämnen att belysa som både jag själv och barn i min omgivning undrar över. Som det här med fostervatten, vad är det bra för? Eller varför kameler och dromedarer har pucklar på ryggen. Jag ville själv veta mer om tidvatten och hur det fungerar. Liksom fiskodling.

Idén är att på samma lekfulla sätt som Miljöns Mysterier, Energins MysterierKroppens Mysterier och Naturens Mysterier ge förklaringar och svar på nyfikna frågor.

Men här talas inte om tunga och krångliga saker, som syre- och väteatomer, mer om att vi alla är beroende av vatten; elefanter, människor och minsta grässtrå. Och varför vi är det. I alla kapitel får läsaren reda på spännande saker om intilliggande ämnen. I kapitlet om hur vatten släcker eld skildras räddningstjänstens sätt att arbeta. I kapitlet om regn beskrivs även hur djuren vandrar i Tanzania. Och i kapitlet om dricksvatten berörs såväl ökenoaser som planeten Jupiter.

Hela boken är uppbyggd kring spännande frågor kring vad som händer runt omkring oss, aktuell forskning om frågor som handlar vatten och hur det berör oss i vardagen.

I boken får nio kapitelfrågor om miljöfrågor massor med svar. För så är det. Så fort du börjar ta reda på hur något fungerar, blir det lätt att bli intresserad av något som ligger nära.

Varje kapitel har också både en faktalåda för dig som vill veta mer, och en “visste du att” ruta med korta roliga fakta.

I slutet av boken finns också en Frågelåda med nio kuliga frågor med ännu fler kuliga svar!

En stor poäng med boken är att den är granskad av vetenskaplig expertis. Varje kapitel har lästs av någon med kunskaper inom just detta område. För så måste det vara: Det som barn får reda på måste vara korrekt!

Provläs ett par kapitel i boken här (öppnas i nytt fönster)