Böcker

monkey

Faktaböcker för barn

Faktaboken utgör  en viktig läsfunktion för barn och ungdomar. Både för att stimulera olika intresseområden men också för att den utgör ett första insteg till skönlitterärt läsande. Genom att först läsa om ett område som verkligen berör ökar barnens möjligheter att ta till sig andra texter.

På sätt och vis är utgivningen är ett folkbildningsprojekt. Barn har rätt att få veta! Genom att ta del av roligt presenterad och granskad fakta kan barn bilda sig en egen uppfattning om världen, samhället och dess styrning.

Det handlar om att fler barn får lättare att förstå olika skeenden i samhället. Faktaboken främjar även jämställdhet genom att på ett lekfullt sätt visa på allt från hur människokroppen fungerar till vikten att värna om miljö och vårt gemensamma ansvar för jorden.

Böckerna anspelar på den nyfikenhet som barnen har och utgår från olika frågeställningar. I boken Energins Mysterier finns exempelvis kapitel som ”Tankar vi dinosaurieblod i bilen?” och ”Går det att få el från en elektrisk ål?”. Exempel på kapitel i Miljöns Mysterier är: ”Varför blommar det i havet?” och ”Ska vi äta spindlar och myror?”. Förutom att besvara kapitelfrågorna leds läsaren in i intilliggande världar och ämnen.

Böckerna är utformade för att locka barn (och vuxna) att läsa och lära sig mer. Det handlar om att dels göra innehållet så roligt att det inte uppfattas som pedagogiskt. Dels skapas böckerna så att de även uppmuntrar till samtidig läsning föräldrar-barn. Även som vuxen ska det gå att hitta saker att förundras och fundera över.

Samtliga kapitel i alla böcker har lästs och godkänts av svensk vetenskaplig expertis, främst vid universitet och högskolor.