BFs Länkar

Länkar

Här finns kontaktvägar till ”närområden” till Borgströms Förlag.
Till exempel hittar du här länken till företaget Skribent.

Till skribentsajten

Hos Skribent finns fler böcker än de som presenteras här. Till exempel romanen Den
sjunde djävulen, forskarsammanfattningen kring läs och skrivsvårigheter kallad
Den hemliga koden och debattboken Mat – vad är det?

Letar du efter webbplatser för böckerna hos Borgströms Förlag finns de här:

Miljöns Mysterier
Energins Mysterier
Kroppens Mysterier
Naturens Mysterier
Vardagsmysterier
I robotarnas värld

Här finns också en länk till det kommunikationsföretag jag driver, Capito AB.